Назад в категорию

Бизнес менен таанышуу: Ишкерликке окутуу. 1 -болум

Автор: Роберт Нельсон

Год: 2017

Страницы: 364

Язык: Киргизский

Издательство: Кенеш

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

Бул басылмага автордук укуктарды коргоо жонундогу Жалпы Конвенциянын № 2 Прого колуна ылайык автордук укуктарды коргоо таркатылат. Бул колдомодо камтылган материалдарды же бол босо анын бир болугун кайрадан басуу, которуу же адаптациялоо боюнча уруксат сураган кайрылуу ЭЭУнун Эл аралык Окуу борборуна жонутулушу ке- рек. Борбор мындан кайрылууларды кубануу менен кабыл алат. Анын устуне колдомо- догу кыска узундулер, маалымат булагын корсетке и шарттарда кошумча уруксатсыз эле кайрадан басыла берет.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2021-02-08 22:53:41

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-17 19:02:52

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-03 21:50:36

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-19 17:12:31

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-02 18:34:03

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg
[…]

Подробнее…