Назад в категорию

Кыргыз Тилинин Тушундурмэ Создугу

Автор: К. Токтоналиев

Год: 2016

Страницы: 799

Язык: Кыргызский

Издательство: Салам

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

«Кыргыз тилииин сездугун» тузуу - учурдун талабы. Сездукке 50 ОООден ашык сез жана сез айкаштары каитылып, ар бирине тушундурмвлвр бсрилди. Тушундурмвлвр адабий чыгармалардан, мезгилдуу басма свзден, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

Сездук окурмандардын кенири чвйресунв арналат. Китеп эки белуктен турат.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2021-02-08 22:53:41

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-17 19:02:52

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-03 21:50:36

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-19 17:12:31

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-02 18:34:03

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg
[…]

Подробнее…