Назад в категорию

Кыргыз адабиятынын тарыхы: Фольклористика.

Автор: Байжигитов К.

Год: 2004

Страницы: 683

Язык: Кыргызский

Издательство: Шам

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

Бул китепте элибиздин көркөм мурастарга бай экендигин далилдеген лирикалык, дидактикалык жана эпикалык жанрдагы чыгармалар орун алды. Айрым материалдар тарых, этнография сыяктуу илимдер менен байланышта каралды.

Бул эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы ка­тары арналат.

Эмгек басмага Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун Окумуштуулар Совети тарабынан сунуш кылынган.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2021-02-08 22:53:41

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-17 19:02:52

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-03 21:50:36

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-19 17:12:31

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-02 18:34:03

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg
[…]

Подробнее…