Назад в категорию

Кыргыз адабиятынын тарыхы: Кенже эпостор ж-а поэмалар. III том.

Автор: Ибраимов К.

Год: 2004

Страницы: 675

Язык: Русский

Издательство: Шам

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

Бул китепте кыргыз элинин кенже эпостору жана поэмалары, ошондой эле чыгыш, тектеш түрк элдеринде айтылган поэмалардын элибиз тарабынан өздөштүрүлүп, варианттуулукка ээ болгон дастандар тууралуу материалдар жаңыча көз караш менен кеңири каралды. Айрым мурастар алгач жолу илимий объектиге алынды.

Бул эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы катары арналат.

Эмгек басмага Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун Окумуштуулар Совети тарабынан сунуш кылынган.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2021-02-08 22:53:41

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-17 19:02:52

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-03 21:50:36

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-19 17:12:31

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-02 18:34:03

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg
[…]

Подробнее…